Tarieven

Normaal Reductie
Lesgeld 1x per week 24,25 21,25
Lesgeld 2x per week 30,50 28,00
Lesgeld onbeperkt 33,75 29,50
Jeugd 15,00
Jeugd gezinslid
(bij 2 of meer kinderen per gezin)
7,50
Kennismakingscursus
(eenmalig voor 10 lessen)
65,00
Opslag Mugai 10,00

Prijzen per maand tenzij anders aangegeven.

Studenten en uitkeringsgerechtigden komen in aanmerking voor het reductietarief. Op verzoek dient u dit wel aan te kunnen tonen bij de stichting.