Incasso lesgelden om continuïteit te waarborgen

De SJOK is een stichting waar zonder winstoogmerk Japanse krijgskunsten worden beoefend, waarbij alles binnen de stichting op basis van vrijwilligheid wordt gedaan. Om de kosten van instandhouding van de SJOK (denk bv. aan huur en schoonmaakkosten) te kunnen voldoen, vragen we lesgeld en datgene wat na aftrek van kosten resteert wordt geïnvesteerd in bv. matten en een verbouwing van de kantine.
Momenteel worden we geconfronteerd met het feit dat we vanwege het Corona-virus de dojo hebben moeten sluiten en geen lessen kunnen geven. Helaas kan de SJOK het zich niet permitteren om de incasso van de lesgelden op te schorten, omdat de SJOK dan niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit dreigt inmiddels landelijk een groot probleem te worden bij veel sportclubs en verenigingen en er wordt gesproken over financiële ondersteuning voor de sport door NOCNSF. Hoe dit er uit gaat zien en of de SJOK er its aan heeft, is nu nog niet duidelijk.
In afwachting van overheidsmaatregelen zal de maandelijkse incasso nog steeds worden uitgevoerd en als bestuur hopen we op ieders begrip om op deze wijze de SJOK te kunnen laten voortbestaan. Uiteraard hebben we begrip voor degenen die geen lesgelden kunnen voldoen en daarom de incasso blokkeren.
Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, zullen wij deze via de site delen.