Karate

De bakermat van Karate is Okinawa, het grootste van de Ryukyu-eilanden. Van oudsher had het sterke economische en culturele banden met Zuid-China. Zo zijn ook de verschillende oorspronkelijke gevechtssystemen van Okinawa sterk beïnvloed door Chinese boksscholen.

Miyagi Chojun (1888–1953) stichtte de Goju-ryu op grond van zijn kennis daarvan. Deze school heeft, zoals alle krijgskunsten, aandacht voor intensieve fysieke training én innerlijke aspecten: houding, ontspanning en ademregulatie. In de lessen wordt gewerkt met boks- en worsteltechnieken; zelfverdediging neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Kijk hier voor de tarieven en het rooster.

Basiscursus

Als u nog niet zeker weet of Karate bij u past, kunt u ervoor kiezen eerst een basiscursus te volgen.  De prijs is: 65 euro. de lestijden zijn woensdag 19.45-21.00 uur. (Er start binnenkort geen basiscursus. Maar iedereen is welkom om een proefles te volgen en in de reguliere lessen in te stromen.)