Mensen

Chris de Jongh
Chris de Jongh beoefent ruim veertig jaar intensief budo. Hij begon met judo, aikibudo, jujutsu, en karate. Hij verbleef een half jaar in Japan en begon vervolgens in het noorden les te geven. Chris is medeoprichter en voorzitter de SJOK. Hij is als hoofddocent verantwoordelijk voor de technische leiding van de lessen aikido en Goju-ryu karate en Mugai ryu iaido en Hyoho Niten Ichi ryu kenjutsu.
Christaan Zandt
Christiaan Zandt begon met aikido in 1992 bij Chris de Jongh en Harry Kat. Later trainde hij ook bij Tamura Nobuyoshi, Sugano Seiichi en Claude Pellerin. Sinds 2001 verdiept hij zich daarnaast in Shinto Muso ryu jodo bij Fred Quant en Pascal Krieger. Christiaan verzorgt een deel van de reguliere lessen in aikido.
Arash Malekshahi
Arash traint sinds enkele jaren zowel aikido als iaido bij de Sjok. Al snel merkte hij waar zijn hart lag, op een speelse manier de beginselen van aikido aan kinderen te leren. Sinds 2014 neemt hij daarom de jeugdlessen van aikido voor zijn rekening.
Siewert Baar
Siewert Baar beoefent al meerdere jaren een aantal budodisciplines en tai chi. Binnen de Stichting is Siewert verantwoordelijk voor de financiƫn en de ledenadministratie. Hij is tevens betrokken bij de lessen Hyoho Niten Ichi ryu kenjutsu.
Joris Buijs
Joris Buijs begon in 1992 met de beoefening van Shotokan karate. Vanaf 1996 traint hij Goju ryu karate en Ryukyu kobujutsu bij de SJOK. Joris verzorgt een deel van de reguliere karatelessen.
Morteza Jahdkaran
Morteza Jahdkaran beoefende in Iran ruim 7 jaar Kan-Zen-ryu karate en traint sinds 1999 in Nederland Goju-ryu karate bij de SJOK. Morteza assisteert bij de lessen jeugdkarate.
Klaas Jan Vos
Klaas Jan heef vele jaren aikido beoefend bij Chris de Jongh en heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op Mugai ryu iaido. Klaas Jan is de secretaris van de Stichting en geeft les in iaido.
Herman Schutte
Herman Schutte is al sinds jaar en dag een van de pijlers van de SJOK. Hij beoefent aikido sinds 1995 en is algemeen bestuurslid.