Tarieven

Prijzen per 1 januari 2019 Normaal Reductie
Lesgeld 1x per week trainen 26,50 24,00
Lesgeld 2x per week trainen 33,50 31,00
Lesgeld onbeperkt trainen 37,00 32,50
Jeugd 16,50
Jeugd gezinslid
(bij 2 of meer kinderen per gezin)
8,25
Kennismakingscursus
(voor 10 lessen)
75,00

Prijzen, per maand tenzij anders aangegeven.

Studenten en uitkeringsgerechtigden komen in aanmerking voor het reductietarief. Op verzoek dient u dit wel aan te kunnen tonen bij de stichting.