Update mail- en adresgegevens

In de ledenadministratie worden ook de mailadressen van onze donateurs vermeld, maar een deel daarvan was bij invoeren niet duidelijk en een deel is waarschijnlijk niet meer actueel. Dat geldt  waarschijnlijk ook voor de overige adresgegevens. Aangezien de SJOK, mede uit privacy-overwegingen, in beginsel geen mails verstuurt was dit geen probleem. Maar, om iedereen op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkeling bij de SJOK in relatie tot het Corona-virus, willen we de mail- en adresgegevens graag actualiseren.
We willen jullie als lid/donateur dan ook vragen of je een mail wilt sturen naar info@sjok.nl met daarin jouw actuele adresgegevens, zodat we waar nodig correcties kunnen doorvoeren. Alvast bedankt voor jullie medewerking!