Aanmelding Cursist

AANMELDEN als CURSIST

Heb je ervoor gekozen om bij de SJOK een cursus te volgen, vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Ondervind je problemen bij het invullen van het digitale formulier? Dan kun je ook een formulier uitprinten en ingevuld bij de dojo inleveren.

Je e-mail
Achternaam
Roepnaam Voorletters
Straat
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum Geslacht Man Vrouw 
Ik wil deelnemen aan de volgende cursus(sen)
Per week train ik
Ik wil gebruik maken van de kortingsmogelijkheid, want ik ben

(kopie van collegekaart bijvoegen)

(kopie van bewijs van inschrijving bijvoegen)

Akkoord cursusvoorwaarden


Ik verklaar akkoord te gaan met de cursusvoorwaarden (lees hier de cursusvoorwaarden). Tot wederopzegging verleen ik aan de Stichting voor Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten machtiging om van mijn ondergenoemde bank/giro-rekening maandelijks de verschuldigde cursusgelden af te schrijven (bekijk hier de tarieven).

Uw adres-en e-mailgegevens kunnen desgewenst worden gebruikt voor interne communicatie. Deze gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

IBAN-nummer
Rekeninghouder Plaats
Hoe heb je gehoord over de cursusmogelijkheden van de SJOK?

Na ontvangst van je aanmelding nemen we zo gauw mogelijk contact met je op.

Je ontvang per mail een overzicht van je aanmelding.


Of meld je aan via een geprint inschrijfformulier >.