Tarieven

Tarieven

 Tarieven 2020 Normaal Reductie
Lesgeld 1x per week 26,50 24,00
Lesgeld 2x per week 33,50 31,00
Lesgeld onbeperkt 37,00 32,50
Jeugd 16,50
Jeugd gezinslid (bij 2 of meer kinderen per gezin) 8,25
Kennismakingscursus (eenmalig voor 10 lessen) 75,00

De tarieven zijn per maand, tenzij anders aangegeven.

Het reductietarief geldt voor studenten en minima. Wie hier aanspraak op wil maken dient op verzoek een geldige studentenkaart of een bewijs van uitkering te kunnen tonen.