Over de stichting

Over de stichting

Stichting voor Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten, het is een hele mond vol en daarom zeggen we vaak gewoon de SJOK of kortweg de Stichting. Maar deze mond vol dekt wel precies de lading. De SJOK is ruim 25 jaar geleden namelijk in het leven geroepen met als belangrijkste doel de beoefening van budo, verzamelnaam voor de traditionele krijgskunsten van Japan en Okinawa, en in het verlengde daarvan het bestuderen van de sociale en culturele achtergronden die daaraan ten grondslag liggen. De SJOK heeft sinds 1996 een eigen dojo, een oefenruimte voor budo. In de loop der jaren is het aanbod van budo-disciplines gestaag gegroeid.

Het bestuur

CHRIS DE JONGH

Een leven lang budo, dit motto geldt zonder meer voor Chris de Jongh (Zundert, 1960). Als tienjarige werd hij gegrepen door judo en bleek hij een (judo)leraar in de dop, want al snel assisteerde hij bij de lessen. Later werkte hij als judoleraar her en der in het land. Om zich als judoka te ontwikkelen verbleef hij een half jaar in Japan. Zijn budorepertoire breidde hij vervolgens uit met onder meer jujutsu, aikibudo en karate. Zijn fascinatie voor budo – beoefening én achtergronden – en zijn gedrevenheid als leraar vormen zijn belangrijkste drijfveren. Chris is (mede)oprichter en voorzitter van de SJOK en al 25 jaar de spil, stuwende kracht en stabiele factor binnen de stichting. Als hoofddocent is hij verantwoordelijk voor het technisch niveau van de lessen aikido, goju-ryu karate, ryushin shouchi-ryu iaijutsu en hyōhō niten ichi-ryu kenjutsu.

KLAAS JAN VOS

Klaas Jan is bij de SJOK een aikidoka van het eerste uur. Al sinds jaar en dag beoefent hij aikido bij Chris de Jongh, maar de afgelopen jaren heeft hij zich ook meer en meer verdiept en bekwaamd in ryushin shoushi ryu iaijutsu (kortweg iaido) en verzorgt hij de lessen in deze discipline. Daarnaast is Klaas Jan secretaris van de stichting.

SIEWERT BAAR

Siewert Baar beoefent al jaren een aantal budodisciplines, waaronder judo, aikido en hyōhō niten ichi-ryu, en daarnaast doet hij aan tai chi. Siewert is penningmeester van de SJOK en als zodanig verantwoordelijk voor de financiën en de ledenadministratie. Hij is bovendien als docent betrokken bij de organisatie en inhoud van de verschillende lessen.

HERMAN SCHUTTE

Herman Schutte is al sinds jaar en dag een doortastende en doelmatige drijvende kracht binnen de SJOK en als zodanig een van de pijlers van de stichting. Sinds 1995 beoefent hij aikido en hij gaf enkele jaren aikidolessen, onder andere aan de beginners en aan de jeugd. Herman is algemeen bestuurslid.