Over ons logo

De symboliek

Ons logo is opgebouwd uit vier elementen: twee vormen en twee kleuren. Samen staan ze symbool voor datgene wat wij als stichting proberen uit te dragen.

 De symbolen

Ensō

Ensō betekent ‘cirkel’. Het is een symbool dat zijn oorsprong heeft in het zenboeddhisme en staat voor verschillende dingen: het universum, leegte, kracht, (ultieme) verlichting, gratie.

In het zenboeddhisme is het schilderen van de Ensō een meditatieve oefening, bedoeld om het hoofd vrij maken van loze gedachten, maar ook om inzicht te geven in de eigen gemoedstoestand.

De Ensō wordt in één of twee expressieve penseelstreken neergezet, zodat er een gesloten of een open cirkel ontstaat. Hiermee wordt zowel de schoonheid van perfectie als die van imperfectie tot uitdrukking gebracht. Eenmaal geschilderd worden er geen veranderingen meer aangebracht; de cirkel is een concrete weergave van het moment, een afspiegeling van het mentale en spirituele evenwicht van de schilder, zijn wezen op dat moment.

Kokoro

Kokoro betekent ‘hart’, en dan vooral in figuurlijke zin. De betekenis van het woord heeft op die manier raakvlakken met bijvoorbeeld de geest, gedachten en denkbeelden, gevoelens en emoties; het staat dus ook voor het hart oftewel de kern of het wezen van mensen of dingen.

De kleuren

Rode berk

Dit levendige rood is in het traditionele Japan een kleur die kracht en energie uitstraalt. De rode zon op de Japanse vlag bijvoorbeeld, wordt onder andere geassocieerd met vitaliteit, warmte en kracht.

Lichtblauwe bloem

In het westen is blauw doorgaans de kleur voor jongens en mannen, maar in Japan is deze kleur juist eerder vrouwelijk. De kleur wordt van oudsher geassocieerd met puurheid, kalmte en met evenwichtigheid en harmonie, eigenschappen en elementen die cruciaal zijn bij het beoefenen van de budodisciplines en de daarin geldende normen en waarden.