Karate

Karate

De lespraktijk van het goju-ryu karate bestaat uit bokstechnieken (stoten en trappen) én worsteltechnieken. Zelfverdediging vormt hierbij een belangrijk aspect. Daarnaast is het kata, het ‘lopen’ van vaste patronen, met als doel  techniek, kracht, houding, accuratesse etc. steeds verder te ontwikkelen en te vervolmaken, een belangrijk onderdeel.

Het woord goju-ryu bestaat uit drie elementen: go (hard), ju (zacht) en ryu (stroming of stijl). In het Nederlands: stijl van hard en zacht. En precies die twee aspecten, hard en zacht, komen op verschillende manieren terug in deze karatestijl. Bij goju-ryu is er bijvoorbeeld veel aandacht voor intensieve fysieke (kracht)training, maar ook voor de innerlijke aspecten: houding, ontspanning en ademregulatie.

Oorsprong
De bakermat van karate is het eiland Okinawa, het grootste van de Ryukyu-eilanden. Van oudsher had Okinawa nauwe economische en culturele banden met het zuiden van China. Ook de verschillende oorspronkelijke gevechtssystemen van Okinawa zijn sterk beïnvloed door Chinese boksscholen. De school van het goju-ryu karate werd gesticht door Miyagi Chojun (1888-1953). Hij baseerde zich hierbij op zijn kennis van de Chinese bokstraditie.

Discipline
Karate
Stijl/School
Goju
Oprichter
Miyagi Chojun