De docenten

De docenten

Chris de Jongh

Een leven lang budo, dit motto geldt zonder meer voor Chris de Jongh (Zundert, 1960). Als tienjarige werd hij gegrepen door judo en bleek hij een (judo)leraar in de dop, want al snel assisteerde hij bij de lessen. Later werkte hij als judoleraar her en der in het land. Om zich als judoka te ontwikkelen verbleef hij een half jaar in Japan. Zijn budorepertoire breidde hij vervolgens uit met onder meer jujutsu, aikibudo en karate. Zijn fascinatie voor budo – beoefening en achtergronden – en zijn gedrevenheid als leraar vormen zijn belangrijkste drijfveren. Chris is (mede)oprichter en voorzitter van de SJOK en al 25 jaar de spil, stuwende kracht en stabiele factor binnen de stichting. Als hoofddocent is hij verantwoordelijk voor het technisch niveau van de lessen aikido, goju-ryu karate, ryushin shouchi-ryu iaijutsu en hyōhō niten ichi-ryu kenjutsu.

CHRISTAAN ZANDT

Christiaan Zandt begon in 1992 met aikido bij Chris de Jongh en Harry Kat. Vervolgens trainde hij ook bij Tamura Nobuyoshi, Sugano Seiichi en Claude Pellerin. Sinds 2001 verdiept hij zich bovendien in shinto muso-ryu jodo. Hiervoor traint hij bij Fred Quant in Hoorn en bij Pascal Krieger in Zwitserland. Christiaan neemt een deel van de aikidolessen voor zijn rekening.

Arash Malekshahi

Arash Malekshahi traint sinds enkele jaren zowel aikido als iaido bij de SJOK. Al snel ontpopte hij zich als een gedreven docent en werd duidelijk waar zijn hart lag: kinderen de beginselen en waarden van het aikido bijbrengen. Sinds 2013 geeft hij dan ook de aikido-jeugdlessen. Plezier staat hierbij voorop, maar er komen ook serieuzere aspecten aan bod: de kinderen leren niet alleen de technieken toe te passen, maar ontdekken ook wat discipline, concentratie en respect voor elkaar betekenen. Dit komt ze niet alleen binnen de muren van de dojo van pas, maar ook daarbuiten.

Joris Buijs

Voordat Joris Buijs bij de SJOK kwam trainen had hij al enkele jaren ervaring in het shotokan karate. In 1996 stapte hij over op goju-ryu karate, waarin hij inmiddels de vierde dan heeft behaald. Daarnaast beoefende hij lange tijd ryukyu kobujutsu. Na verloop van tijd ontwikkelde Joris zich als een gedegen en enthousiast docent en inmiddels is hij al jaren een vaste waarde binnen het karate. Joris verzorgt een deel van de karatelessen.

Morteza Jahdkaran

Morteza Jahdkaran beoefende voorheen ruim zeven jaar kanzen-ryu karate in zijn geboorteland Iran. In Nederland traint hij sinds 1999 goju-ryu karate bij de Stichting voor Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten, waarin hij inmiddels de derde dan heeft behaald. Morteza geeft karatelessen aan de jeugd en aan de volwassenen.

Klaas Jan Vos

Klaas Jan is bij de SJOK een aikidoka van het eerste uur. Al sinds jaar en dag beoefent hij aikido bij Chris de Jongh, maar de afgelopen jaren heeft hij zich ook meer en meer verdiept en bekwaamd in ryushin shouchi ryu iaijutsu (kortweg iaido) en verzorgt hij de lessen in deze discipline. Daarnaast is Klaas Jan secretaris van de stichting.

Gezinus Hovinga

Gezinus Hovinga begon zo’n dertig jaar geleden met wado-karate. Ongeveer vijftien jaar geleden kwam aikido op zijn pad en maakte hij de overstap. Daarnaast beoefent hij ryushin shouchi ryu iaijutsu en hyōhō niten ichi-ryu kenjutsu. Gezinus vervangt zo nodig Chris de Jongh of Christiaan Zandt tijdens de aikido- en kenjutsu-lessen.