SJOK

Stichting voor Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten

2011-04-12_banner_002.jpg

Inschrijven bij Judo Bond Nederland

Aan alle beoefenaars van Judo en Aikido,